Inschrijfformulier winterstalling WV Aalsmeer winter 2023/2024

 

Alle items met een * moeten worden ingevuld.

 

 

 Ondergetekende verklaart: 

 • dat alle facturen van de WVA zijn voldaan;
 • dat zijn of haar schip voldoende is verzekerd m.b.t. het winterstallen bij de “WVA”;
 • dat het uit het water halen, afspuiten, op de bokken plaatsen, het vervoer over WVA terrein, het staan en het weer te water laten geheel en uitsluitend voor eigen risico en rekening van de eigenaar is. Het bestuur, de leden en de vereniging zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan boten en materialen of persoonlijk letsel als gevolg van het winterstallen bij de vereniging.
 • bekend te zijn met het feit dat vrijwilligers van de WV Aalsmeer de stalling verzorgen;
 • dat hij of zij persoonlijk, hetzij vertegenwoordigd door een gemachtigde, minimaal 1 uur voor het uithalen c.q. inzetten aanwezig zal zijn en zich zal melden bij de organisatie;
 • dat, indien het een zeilschip betreft, dit schip met een gestreken mast wordt gepresenteerd onder de kraan.
  (tijdens de hijsdagen kunnen geen masten worden gestreken met de kraan, daarvoor zijn de maststrijkdagen of u maakt een afspraak daartoe)
 • dat er geen gasflessen tijdens het winterstallen aan boord achterblijven;
  (geldt niet voor boten die in het water blijven liggen)
 • dat het winterstallingreglement, havenreglement en andere van toepassing zijnde voorschriften gelezen zijn en nageleefd worden.

De exacte data en tijd van het uithalen worden u ruim van te voren medegedeeld.