Combi Westeinder

wva-logo

Combi Westeinder 9 en 10 mei 2020 

De Combi Westeinder van dit jaar is geannuleerd!
Als gevolg van de covid-19 crisis, en het overheidsbeleid zoals dat nu van kracht is, zien we ons genoodzaakt de combi te annuleren.
Spijtig, maar gezien de ernst van de zaak onoverkomelijk.
Veel belangrijker is dat we met zijn allen gezond blijven. 
Namens de hele organisatie wensen wij iedereen dan ook een goede gezondheid toe en hopen u volgend jaar gewoon weer op onze combi te kunnen verwelkomen