Nu de ALV van 28 oktober online plaatsvindt kunt u vooraf uw vragen stellen. 

Over elk onderwerp waarover een stemming moet plaatsvinden kunt u een vraag stellen.
De gestelde vragen worden gepubliceert op de website zodat zij voor alle leden beschikbaar zijn.

 

Op dit moment is er nog geen kandidaat reserve-lid kascommissie