Vertrouwenspersoon 

 

Vanuit diverse invalshoeken is het noodzakelijk, dat onze vereniging een vertrouwenspersoon heeft.


Bij invalshoeken noemen wij de zeilinstructeurs, die overigens ook een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ (VOG) moeten hebben en de ‘Risico Inventarisatie en Evaluatie’ (RI&E). De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar in het geval van grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesterijen en treiterijen, discriminatie e.d. 

 

Het bestuur heeft Anna Hoekstra bereid gevonden deze rol te vervullen. Essentieel is, dat zij kwesties in vertrouwen en met volledige geheimhouding behandelt en dat zij hierin een zelfstandige rol heeft. Zij is er voor al onze leden en personeelsleden.

U kunt haar benaderen via haar telefoonnummer 06 41191841.