miranda

De administratie in het clubhuis is bemand op maandag en donderdag van 09:00-16.00 uur.
Daar kunt u terecht met uw vragen bij: 

 

  • Het adres is:
  • Uiterweg 155
  • 1431 AD Aalsmeer

IBAN nummer: NL98RABO0386210969

Kamer van Koophandel nummer:  40594086

Verenigingsnummer bij het watersportverbond: 55