Aandachtspunten bij het maststrijken 

Om de maststrijk-operatie voorspoedig te laten verlopen is een goede voorbereiding van belang. Daarvoor vraag ik dan ook uw medewerking. Leest u de volgende aandachtspunten goed door en volg ze zo goed mogelijk op:

 • Volg tijdens het maststrijken de aanwijzingen van de walploeg op.
 • Zorg voor de nodige extra bemanning om uw mast vlot te kunnen strijken. Het is niet de bedoeling dat de kraanploeg aan boord komt om te assisteren. Dit betekent dat u minimaal met twee personen aan boord bent.
 • Meer uw schip kort voor de afgesproken tijd af tussen de draaibrug en het kraangebied met de boeg naar de Uiterweg gericht.
 • Indien u de mast op het schip laat dienen de voorzieningen daarvoor op het schip klaar te liggen. Indien u uw mast in het mastenrek legt (dit heeft u van tevoren aangegeven op het winterstallingformulier), neemt u een groene kar mee naar de kraan zodat de mast hierop gelegd kan worden.
 • De hoofdverstaging laat u vast zitten, alle overige verstaging kan van tevoren reeds los gemaakt worden. (Onder hoofdverstaging wordt verstaan: voorstag, achterstag en topwanten (de wanten die via de zaling naar de top van de mast gaan)).
 • Alle andere lijnen, vallen en stagen zodanig opschieten dat deze het maststrijken niet bemoeilijken. Uiteraard giek en zeilen verwijderen.
 • Indien de mast niet met een mastbout gezekerd zit in de mastvoet, een borglijn klaarleggen om de onderkant van de mast te kunnen borgen aan de boot.
 • Alle benodigde gereedschap om de sluitingen, pennen en bouten van mastvoet, de twee hoofdwanten, het voorstag en het achterstag los te maken moeten klaar liggen. Zorg ook voor reservematerialen, er valt nog wel eens wat in het water!
 • Om de kans van beschadiging van windmeters, antennes, anker- en toplichten zo klein mogelijk te houden is het van belang om bij alle handelingen aan boord zoveel mogelijk aan BB kant van het schip te blijven en vooral rustig te bewegen.
 • Na het strijken van de mast wordt het schip naar de ligplaats teruggevaren.
 • Groene karren worden zo snel mogelijk weer leeggemaakt zodat deze beschikbaar komen voor een volgende mast.
 • De kosten worden niet contant afgerekend, u krijgt een nota toegestuurd.

  Douwe Slot, havenmeester