Watersport Vereniging Aalsmeer

wva-logo

Corona update 12 juni

Geplaatst op 12-06-2020  -  Categorie: Algemeen

Corona update vrijdag 12 juni 2020

Met ingang van heden mogen de toiletten op onze haven weer open zijn. U kunt met uw sleutel het clubhuis weer in.
De ledenzaal en bar blijven nog wel gesloten totdat sportkantines ook weer open mogen.

Met ingang van maandag 15 juni mogen ook de douches weer in gebruik genomen worden.
De veiligheidsregio Amsterdam/Amstelland heeft de noodverordening dienaangaande aangepast.

Uiteraard gelden de standaard corona maatregelen nog steeds, ook bij het gebruik van onze toilet- en douchegelegenheid. Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar. Was uw handen regelmatig. En bij klachten, ook lichte, blijft u thuis.

 

 

Oudere berichten:

 

Corona update 13 mei:

Beste leden,

Onze laatste update was van 3 april. Inmiddels zijn er wat veranderingen in de regels met betrekking tot het COVID-19 virus. Daarom deze update.
Het bestuur en de havenmeester hebben geconstateerd dat men zich op onze haven over het algemeen goed aan de regels houdt. Daar zijn we blij mee en vanuit het bestuur is er dan ook geen reden om andere maatregelen te treffen dan die nu gelden.
Op een enkele mooie dag was het wel druk op de haven en stond het parkeerterrein vol. Heel af en toe was het moeilijk om de 1,5 meter regel consequent toe te passen.

Daarom wil het bestuur benadrukken dat parkeren in het weekend en op feestdagen echt alleen is toegestaan door leden mét een parkeerkaart.
Als iedereen zich daar aan houdt is meer dan voldoende ruimte.

In dat kader is het ook goed om in herinnering te brengen dat samenkomsten, ondanks de versoepelingen van de regels, landelijk nog steeds niet zijn toegestaan. Verboden dus. Onder samenkomsten wordt in deze verstaan als je met meerdere personen afspreekt bij elkaar te komen. Groepsvorming is als je toevallig elkaar tegenkomt en een praatje maakt. Dat mag mits ook dan de 1,5 meter wordt gerespecteerd.
Kortom samenkomsten met meer dan 3 personen zijn nog steeds verboden, dus ook aan boord. Tenzij alle personen een gezamenlijk huishouden vormen.
Om die reden hebben nu nog alleen leden toegang tot de haven. Gasten zijn dus niet toegestaan.

 

Alle regels nog eens op een rijtje:

 1. Vermijd drukte.
 2. Bij klachten, ook lichte, blijft u thuis.
 3. De haven is alleen open voor leden die een boot in de haven hebben en hun gezin.
 4. Samenkomsten zijn verboden.
 5. U gaat van uw auto rechtstreeks naar uw boot en vaart uit.
  Na terugkomst meert u af en verlaat direct weer de haven.
 6. De 1,5 meter wordt te allen tijde gehandhaafd door iedereen.
 7. Op de steiger geeft u elkaar de ruimte. Laat een ander passeren door even op een vingersteiger te gaan staan.
  Mensen die de steiger verlaten hebben voorrang op mensen die de steiger betreden. Kan de 1,5 meter niet waar gemaakt worden dan keert u om.
 8. Leveranciers en derden die onderhoud doen mogen alleen na toestemming van de havenmeester op de haven komen.
 9. De sanitaire voorzieningen zijn gesloten.
 10. Leden dienen aanwijzingen van de havenmeester of een bestuurslid strikt op te volgen.
 11. Spreek elkaar er op aan als iemand zich niet aan de regels houdt. Doe dat met respect.

Zodra er aanleiding toe is zal deze pagina weer worden geactualiseerd.

Op www.politie.nl en www.rijksoverheid.nl vindt u alle regels en veel gestelde vragen over alle maatregelen.
Wat betreft de jachthavens in Aalsmeer hebben wij te maken met de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. En dan met name de noodverordening:

Het bestuur.

Persbericht van de gemeente Aalsmeer van 13 mei:

persbericht

 

 

 

 

 

 

Corona update vrijdag 3 april, Aanscherping maatregelen bestrijding coronavirus

De noodverordening voor het gebied Amstelland- Amsterdam, waaronder Aalsmeer valt, is op 2 april aangescherpt.
In deze noodverordening staat o.a. dat het verboden is om gemeenschappelijke toilet-, was-, en douchevoorzieningen bij jachthavens geopend te hebben. (art 2.5 sub.3)

Daarom is vanaf hedenmiddag, vrijdag 3 april, het clubhuis geheel gesloten voor leden.
De toiletten blijven alleen bereikbaar voor ons personeel en het personeel van de aannemer.
Ook de wasmachine ruimte zal op slot gaan.

Door het clubhuis te sluiten voldoen wij aan deze verbodsbepaling.

Deze maatregel is aangegeven via een mail en door een aanplakbiljet op de deur van het clubgebouw.

Amsterdam heeft voor zondag 5 april een vaarverbod ingesteld voor de grachten.
In de hele veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland worden de bruggen vanaf heden alleen bediend voor beroepsvaart en niet meer voor pleziervaart.

 Eén en ander is na te lezen op de website van Aalsmeer:
https://www.aalsmeer.nl/bestuur-organisatie/persbericht/veiligheidsregio-neemt-aanvullende-maatregelen-voor-het-weekend
 

Het bestuur.

 

 Oudere berichten:

30 maart:

 

Beste leden

Waar andere havens door het gedrag van bezoekers hebben moeten besluiten om het hek te sluiten, hebben wij ervaren, dat de afgekondigde maatregelen in het algemeen goed worden nageleefd. Dit leidt ertoe, dat het bestuur de huidige maatregelen handhaaft en de haven toegankelijk houdt.
Wellicht ten overvloede sommen we nogmaals de maatregelen op:

De haven blijft voor u als eigenaar van een boot toegankelijk. Met de uitdrukkelijke voorwaarde dat u zich aan alle richtlijnen van de overheid houdt. Niet meer dan 3 personen bij elkaar, houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Loop vanaf de auto rechtstreeks naar uw boot en wacht even tot de steiger leeg is en u ongestoord eroverheen kunt lopen.
De ledenzaal en het balkon blijven gesloten.

Omdat de maatregelen gelden tot in ieder geval 1 juni gaat de opening van het seizoen niet door. Ook de al uitgestelde algemene ledenvergadering zal niet voor 1 juni worden gepland.

Ten aanzien van het mastzetten aanstaande week gelden beperkende maatregelen. De eigenaar van het zeilschip komt met maximaal twee personen incl. hem of haarzelf om de mast in bedwang te houden en de verstaging te bevestigen. De havenmeester blijft op de wal op ruime afstand en bedient de kraan. Het hijsprogramma is zodanig ingedeeld, dat er slechts één boot tegelijk bij de kraan ligt. Wanneer u of degene, die u bij het mastzetten begeleidt verschijnselen van luchtweginfectie of koorts heeft, blijft u thuis en meldt aan de havenmeester (06 55566624) dat uw mast niet kan worden gehesen.

Het bestuur wenst alle leden een goede gezondheid en hoopt van ganser harte, dat er niemand ziek wordt.

Het bestuur.

 

 

 

24 maart:

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen heeft het bestuur besloten om de ledenzaal en het balkon af te sluiten.
De bar was natuurlijk al gesloten.
De haven blijft wel open zolang de overheid geen verbod instelt.
Maar met nadruk verzoeken wij alle leden om alle richtlijnen van de overheid goed op te volgen.
Met name de 1,5 meter afstand en niet meer dan 3 personen bij elkaar.

De hijsdagen zijn geannuleerd. Op individuele basis worden nu afspraken gemaakt met de eigenaren om hun boot te water te laten. Ook dat kan alleen als iedereen zich aan de richtlijnen houdt. De havenmeester en een vrijwilliger zijn bereid om het hijsen op die voorwaarde te doen.

 

Corona update maandagavond 23 maart,

In reactie op wat er is gezegd op de persconferentie en gehoord welke maatregelen de regering aankondigde heeft het bestuur besloten de hijsdag, morgen dinsdag 24 maart, voorlopig op te schorten.
De leden die op het programma stonden worden door de havenmeester gebeld evenals de leden van de hijsploeg.
Het bestuur beseft dat dit een drastische maatregel is. Maar we hebben even tijd nodig alle consequenties van de aangekondigde maatregelen te overzien.
En uiteraard zullen we in voorkomende gevallen trachten te zoeken naar individuele oplossingen.

De haven blijft voor u als eigenaar van een boot wel toegankelijk. Met de uitdrukkelijke voorwaarde dat u zich aan alle richtlijnen van de overheid houdt. Niet meer dan 3 personen bij elkaar, houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Loop vanaf de auto rechtstreeks naar uw boot en wacht even tot de steiger leeg is en u ongestoord eroverheen kunt lopen.

De ledenzaal is nu ook met onmiddellijke ingang gesloten.

De jeugd heeft alle lessen en trainingen tot 1 juni afgelast.

Omdat de maatregelen gelden tot in ieder geval 1 juni gaat de opening van het seizoen ook niet door natuurlijk. Ook de al uitgestelde algemene ledenvergadering zal niet voor 1 juni worden gepland.

Het bestuur

13 maart:

De ontwikkelingen rond het Coronavirus volgen zich in een snel tempo op. Gistermiddag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen. NOC*NSF roept haar leden op (o.a. het Watersportverbond) met klem, alle sportevenementen in Nederland tot 1 april af te gelasten.

Het bestuur heeft besloten om de adviezen van zowel NOC*NSF als het Watersportverbond te volgen. Dit betekent dat de trainingen, opleidingen, wedstrijden en grotere clubactiviteiten tot 1 april geannuleerd zijn.
Voor WV Aalsmeer betreft dit de zelfwerkdag van zaterdag 14 maart, het oefenen van het havenkoor op de dinsdagavond, het Nederlandse kampioenschap Micro Magic, het eerste wedstrijdweekend van de Draken.

 Wij begrijpen dat dit een vervelend en heel drastisch besluit is. Er is door een grote groep vrijwilligers al veel voorbereidend werk verricht voor deze komende evenementen. Wij voelen ons verantwoordelijk, gezondheid staat op dit moment voorop.

Onder voorwaarden gaat het hijsen van de boten wel door, waarbij we mensen die griepverschijnselen hebben verzoeken niet op de haven te verschijnen. Voorwaarde is dat de hijsploeg voldoende bemand is.
We gaan wegens de omstandigheden soepel om met boten die om deze reden op de wal blijven.
In een later stadium worden deze dan alsnog te water gelaten.
De haven gaat uitdrukkelijk niet dicht. U kunt individueel gewoon naar de haven komen met inachtneming van de overheidsmaatregelen en gebruikelijke hygiëne.
Maar het bestuur schort activiteiten met grotere groepen mensen op.

Wij weten niet hoe de situatie zich de komende tijd zal ontwikkelen, maar houden deze nauwlettend in de gaten. Als er wijzigingen zijn brengen wij iedereen zo snel mogelijk op de hoogte via de website. Kijkt u hier dus regelmatig op.