Combi Westeinder

wva-logo

combi aalsmeer logo3 

 

Inschrijven Combi Westeinder 2019

Velden gemarkeerd met een * moeten ingevuld worden.

Conform de afspraken binnen Combi Amsterdam wordt het inschrijfgeld verhoogd met € 15,= vanaf maandag 7 oktober.

 

Bootgegevens:

Alle Optimist groen zeilers en zeilsters moeten een zeilnummer in het zeil hebben.
Op de website van Combi Amsterdam staan de regels omtrent welke nummers gebruikt kunnen worden.

 

Lid van watersportvereniging en klasse:

Minimum aantal deelnemers per klasse is 6.

 

Maaltijden:
 

Ouders die meehelpen in de organisatie als vrijwilliger wordt verzocht hun maaltijd te bestellen
via een ander formulier: vrijwilligers opgave combi 2019

 

 

De organisatie wil heel graag weten wie er met een Rubberboot aanwezig is om zijn/haar kind te begeleiden. Vandaar dat we u verzoeken onderstaande gegevens in te vullen.
De rescue is vanuit de organisatie goed geregeld, maar in het geval van calamiteiten doen we een beroep op alle aanwezige ouders/begeleiders met een rubberboot om te helpen.

------------------------------------------------------------------------------------------

Rubberboten kunnen bij de WVA te water gelaten worden! Download hier de instructies!

-------------------------------------------------------------------------------------------

In geval van calamiteiten in het algemeen of als er iets met uw kind gebeurt willen we u graag kunnen bereiken:

De inschrijver verklaart:

  • zich te onderwerpen aan de Regels voor Wedstrijd zeilen en alle andere regels die op dit evenement van toepassing zijn.
  • hierbij, dat deelname aan de Combi-wedstrijden op de Westeinder geheel voor eigen rekening en risico gebeurt en zal noch de organiserende verenigingen, noch andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokkenen aansprakelijk stellen voor enigerlei schade en/of letsel, waaronder begrepen schade en/of letsel aan schip, aan de opvarende(n) en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of ná deze wedstrijden.
  • zich naar de geldende normen te gedragen
  • bekend is dat bij grove overtreding hiervan verwijdering van het terrein volgt met het verbod dit tijdens het verdere evenement te betreden en dat een dergelijke maatregel van het organiserende comité publiekelijk bekend gemaakt wordt.
  • af te zien van portretrecht voor foto's genomen voor, tijdens en na de wedstrijden tijdens de Combi Westeinder.

Gaarne het juiste bedrag kiezen uit onderstaande lijst.
Alleen optimist is €22,50
Optimist met lunch is €34,50
Optimist met pasta diner is €37,50
Optimist met pasta en lunch is €49,50

Alleen RS Feva is €27,50
RS Feva met lunch is €39,50
RS Feva met pasta diner is €42,50
RS Feva met lunch en pasta is €54,50

Niet betaalde opties zullen uitgezet worden! 

 

Er wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het emailadres van de ouders.
Heeft u een foutje gemaakt dan graag de correctie sturen naar ibmoc.[antispam].@wvaalsmeer.nl
Liever niet een nieuwe inschrijving maken.